Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Över 250 tips på smart energianvändning

Energiteknikkonsulterna Indoor Energy har tagit fram en energihandbok. Boken innehåller mer än 250 smarta tips som kan hjälpa Sveriges fastighetsägare att spara 40 procent av sin energianvändning.

Det skulle enligt författarna minska Sveriges totala energikonsumtion med 16 procent  eller minskad elproduktionen med ungefär 96 terrawattimmar, motsvarande 27 kärnkraftverk per år.

Energispartipsen i boken vänder sig såväl till fastighetsägare direkt som till hyresgäster, ägare och andra berörda.

Tips för många
Bland mottagarna finns såväl bostadsrättsföreningar som ägare av kontorsfastigheter, lokalhyresgäster, skolor och förskolor, hotell, restauranger, butiker, lager, sjukhus, köpcentrum, idrottsanläggningar som upphandlare av varor och tjänster..

Balansera värmen
Till exempel får man veta vikten av att sköta sitt ventilationssystem, att man kan spara 10-20 procent av uppvärmningskostnaden genom att balansera värmen i ett vattenburet värmesystem och vilken roll batterilagring får i framtidens energisamhälle.

Myndighetskrav
Boken ger också en kort introduktion till fastighetsägares myndighetskrav på energiområdet och vad man bör tänka på kring värmepumpar, styr- och reglerteknik samt köldmedier.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Tio tips till sjukhus

  1. Behovsanpassa energianvändningen (låt värmen styras av hur många besökare det är, inte av utetemperaturen).
  2. Håll temperaturen ute (Sätt in luftslussar eller karuselldörrar).
  3. Välj utrustning med kvalitet och högsta energiklass
  4. Dra nytta av er värme (överför värme från teknisk utrustning till husets uppvärmningssystem i stället för att kyla ner det).
  5. Värm upp med avloppsvatten (med värmeväxlare återvinner du en hel del av värmen i avloppsvattnet i stället för att spola ut den).
  6. Byt till närvarostyrd Led-belysning (trots att ett sjukhus aldrig sover står stora delar tomma kvällar och helger. Med Led-belysningens längre livslängd sparas också tid för driftpersonal).
  7. Skugga bort kylkostnader (Genom att installera markiser och annat solskydd minskar kylbehovet soliga sommardagar).
  8. För logg över utrustningen (logga all användning av uppkopplad utrustning som skrivare och datorer. Mycket står på i onödan nattetid).
  9. Dra nytta av gratis kyla (komplettera kylanläggningen med en frikylelösning så att du kan dra nytta av den lägre utomhustemperaturen nattetid).
  10. Gör effektivitetsanalys av värmepumpar och kylmaskiner (optimera anläggningenoch förläng livslängden genom att justera driftparametrar, inställningar och flöden).

 

Beställ Energihandboken gratis här

Bli den första att kommentera "Över 250 tips på smart energianvändning"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega