Ny utgåva av Radonboken

Radonboken – Befintliga byggnader är uppdaterad med anledning av EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) som har implementerats i svensk lagstiftning.

Ändringen berör framförallt radon på arbetsplatser. Även delen om radonbidrag har uppdaterats.

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och vi utsätts alla för den, både i hemmet och på arbetsplatsen. Källorna till radon kan vara mark, byggnadsmaterial eller dricksvatten.

Källa: Svensk Byggtjänst

Bli den första att kommentera "Ny utgåva av Radonboken"

Lämna en kommentar