Hyresgäster vann tvist om häxsot

De hyresgäster i Helsingborg som påstår sig vara drabbade av det omtvistade fenomenet häxsot får rätt mot sin hyresvärd som hela tiden hävdat att sotet i taket och på väggarna orsakats av hyresgästerna själva. 

Under flera års tid har två hyresgäster i Laröd i Helsingborg påpekat för sin hyresvärd att de är drabbade av en mörk beläggning i taket och på väggarna. Hyresvärden har i sin tur menat att det är hyresgästerna själva som orsakat sotet genom att ha tända ljus.

Hyresvärdens ansvar
Efter att hyresgästerna vänt sig till Hyresgästerna för att få hjälp fortsatte en rättslig tvist mellan parterna. Huvudförhandlingar ägde rum i Hovrätten den 2–3 december och nu har domstolen sagt sitt. De slår fast att det är hyresvärdens ansvar att åtgärda missfärgningen.

– Det känns jättebra att hovrätten nu slagit fast att hyresgäster inte behöver ansvara för skador som ingen kan förklara. Och jag tror att detta kommer vara vägledande framöver, säger Tobias Gradén, jurist på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Hyresvärden har bevisbördan
– Hovrätten säger att det inte går att avgöra vad missfärgningen beror på, men de menar att en sådan här skada typiskt sett inte orsakas av hyresgästen. Och då måste hyresvärden i sin tur bevisa att hyresgästen har orsakat skadan för att inte själv bli ansvarig för att åtgärda problemet,  säger Tobias Gradén.

Källa: Hyresgästföreningen region Norra Skåne

Ladda ned och läs domen här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega