Ny rapport om elbilsbatteriers klimatpåverkan

IVL har på uppdrag av Energimyndigheten studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Rapporten, som du kan ladda ner under artikeln, bygger på livscykelanalyser och är en uppdatering av tidigare rapport från 2017.

Enligt de nya beräkningarna släpper tillverkningen av litiumjonbatterier i snitt ut någonstans mellan 61-106 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme batterikapacitet. Om data som är mindre transparenta tas med i beräkningarna blir det övre värdet högre; 146 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme.

Det stora intervallet i utsläpp beror till stor del på produktionssätt av batterierna och vilken typ av el som används vid tillverkningen. Siffrorna för klimatutsläppen är lägre nu än de var i rapporten från 2017, då genomsnittet låg på 150-200 kilo koldioxidekvivalenter per kWh batterikapacitet.

– Antalet elbilar kommer att öka snabbt de närmaste åren. Att tillverkningen av bilarnas batterier sker så energieffektivt och med så lite fossil el som möjligt är viktigt för att minska klimatpåverkan, säger Lisbeth Dahllöf, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Källa: IVL

 

Ladda ner rapporten: Lithium-Ion Vehicle Battery Production – status 2019 on Energy Use, CO2 Emissions, Use of Metals, Products Environmental Footprint, and Recycling

 

Bli den första att kommentera "Ny rapport om elbilsbatteriers klimatpåverkan"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär