Stor satsning på solceller i Uppsala

Akademiska Hus installerar solceller på sju byggnader i Uppsala som totalt ska generera cirka 630 000 kWh förnybar el varje år.

Majoriteten av solcellerna placeras på taken vid Uppsala universitet och är ett led i fastighetsägarens och lärosätets fördjupade samarbete för att utveckla Uppsala universitets fysiska miljö för utbildning, forskning och samverkan.

Akademiska Hus investerar cirka elva miljoner kronor i de sammanlagt sju solcellsanläggningar med en total yta om cirka 4 300 m2 som kommer att installeras i Uppsala.

Arbetet med att installera solcellerna sträcker sig från november 2019 till oktober 2020, med olika startdatum för respektive byggnad. Samtliga sju anläggningar planeras vara driftsatta senast i slutet av 2020.

Bli den första att kommentera "Stor satsning på solceller i Uppsala"

Lämna en kommentar


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol9/nl/z9a2ws8bxs1aj5a/forvaltarforum.se/public_html/wp-content/themes/mh_newsdesk_child/content-related.php on line 3