Mörker och öde områden = otrygghet

Under tre veckor har boende i sju svenska städer med hjälp av GPS-knappar markerat platser som känns otrygga som del i Rikshems projekt Trygghetskollen. Hyresgäster efterlyser bättre belysning och närvaro av väktare och polis.

Bland de typer av platser som upplevs som mest otrygga finns parker (74 %), följt av centrumområden (57 %) och busshållplatser (51 %).

Av de tillfrågade upplever 25 procent otrygghet i området där de bor. Otryggheten upplevs som starkast under vardagseftermiddagar och kvällar, då flest knapptryck registrerats vid de tidpunkterna, vilket troligen beror på att många då rör sig utomhus.

– Syftet med Trygghetskollen har varit att få våra hyresgästers syn på hur vi kan öka tryggheten i deras närområden. Därför känns det bra att 65 procent av de som lät bli att trycka på GPS-knappen motiverar det med att de aldrig kände sig otrygga. Det indikerar att vi gör rätt saker, och det ska vi fortsätta med, säger Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef Rikshem.

Orsaker till upplevd otrygghet och förbättringsinsatser
På frågan om anledningar till varför testdeltagarna tryckt på knappen vid olika tillfällen, är de vanligaste orsakerna att platserna präglas av mörker/dålig belysning (70 %), är öde eller att den som trycker på knappen varit ensam (38 %) eller att trafikproblem förekommer (28 %).

Som förslag på hur problemen kan åtgärdas önskar deltagarna bättre belysning (82 %) och närvaro av säkerhetspersonal, såsom väktare och polis (56 %).

Många av testdeltagarna (48 %) anser att ansvaret för att förbättra tryggheten i det egna boendeområdet är delat mellan polis, fastighetsägare, politiker, boende i området och näringsliv.

Diskutera med andra fastighetsägare
– Vi ser en del förbättringsområden som våra lokalkontor kommer se över. Samtidigt framkommer mycket som vi inte själva styr över. Därför sammanställer vi lokala rapporter som vi hoppas få tillfälle att diskutera med andra fastighetsägare och kommunerna, så att vi tillsammans kan lösa de upplevda problemen och öka tryggheten i dessa sju städer, säger Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef Rikshem.

Undersökningen är genomförd i Helsingborg, Kalmar, Luleå, Norrköping, Umeå, Västerås och Östersund och cirka 1 200 personer har fått GPS-knappar för att markera platser de upplever som otrygga.

Källa: Rikshem

Bli den första att kommentera "Mörker och öde områden = otrygghet"

Lämna en kommentar