Så mycket mer än byggande

Med boken Att vara byggherre av Nina Ryd och Sven Fristedt vill författarna ge en grundläggande kunskap om byggherrerollen, dess villkor, funktion, betydelse och möjliga utveckling. Innehållet är i huvudsak strukturerat med hänsyn till byggprocessens förlopp och skeden.

Handboken innehåller redovisningar utifrån teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap kombinerade med olika exempel som illustrerar de förhållanden som beskrivs. Boken skildrar gängse tillvägagångssätt för att initiera, driva och styra byggprojekt men också nya tankegångar och metoder.

Författarna gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av alla de olika aspekter som finns på byggherrerollen. Istället är ambitionen att ge en redovisning av byggherrerollens omfattning och funktion med avseende på byggande i allmänhet.

Bli den första att kommentera "Så mycket mer än byggande"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär