Stor satsning på solceller för Göteborgs universitet

Akademiska Hus installerar solceller på nio byggnader vid Campus Medicinareberget på Göteborg universitet. Satsningen ska bidra till bolagets nollvision.

Akademiska Hus investerar cirka tio miljoner kronor när solcellsanläggningar nu installeras på taken till nio olika byggnader på Campus Medicinareberget vid Göteborgs universitet.

Solcellerna kommer tillsammans att täcka en yta på nära 4000 kvadratmeter och bidra till att totalt 675 000 KWh årligen genereras. Mängden energi motsvarar vad en elbil kräver för att ta sig 75 varv runt jorden.

De nio solcellsanläggningarna vid Medicinareberget kommer att vara driftsatta senast i slutet av 2020.

Nollvision för klimatavtryck
– Genom att installera solcellsanläggningar gör vi våra campusområden än mer hållbara och skapar goda möjligheter att sätta fokus på energifrågan tillsammans med våra kunder, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska Hus.

– Detta är ett utmärkt exempel på hur ett bra samarbete med fastighetsägaren kan ge miljövinster för alla, säger Marie Smedbro, områdeschef för infrastrukturstöd vid Göteborgs universitet.

Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och beslutade nyligen om en nollvision för sitt klimatavtryck.

6 miljoner kWh per år
Viktiga delar i bolagets hållbarhetsarbete är att minska mängden levererad energi och att satsa på förnybara energikällor. Sedan tidigare har Akademiska Hus installerat solceller på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som totalt genererar 25 000 kWh energi per år.

De senaste åren har antalet solcellsanläggningar på campusområden runt om i landet ökat rejält. I dagsläget har Akademiska Hus totalt 50 anläggningar i sitt fastighetsbestånd som årligen genererar 4 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten.

Under 2019 tar fastighetsbolaget ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar som, när de står klara, bidrar till att Akademiska Hus totala mängd solel kommer att uppgå till över 6 miljoner kWh per år.

Källa: Akademiska Hus

Bli den första att kommentera "Stor satsning på solceller för Göteborgs universitet"

Lämna en kommentar