Pilotprojekt ska öka tryggheten i Lidköping

Hos AB Bostäder i Lidköping har ett arbete påbörjats för att höja tryggheten i sina bostadsområden.

Under oktober månad genomför AB Bostäder cirka 80 besök i ett pilotprojekt i området Margretelund. Varje besök består av en djupintervju där hyresgästen får berätta om sina upplevelser kring trygghet och trivsel i sitt bostadsområde.

Målet med pilotprojektet är att öka tryggheten och arbetet beräknas bli klart under oktober månad.

– Därefter kommer vi sammanställa och utvärdera vårt resultat. Vi kommer att delge polis och andra berörda parter om vad vi fått ut av denna dialog och vad som eventuellt behöver göras för att öka tryggheten, säger Malin Gustafsson, marknadschef på AB Bostäder.

Källa: AB Bostäder

 

Läs hela pressmeddelandet

 

Bli den första att kommentera "Pilotprojekt ska öka tryggheten i Lidköping"

Lämna en kommentar