Nya laddpunkter bör inte regleras i lag

Den snabba teknikutvecklingen är ett av flera skäl att inte kräva att en snabb utbyggnad av laddningspunkter för laddfordon regleras i lag.

Det framhåller Konkurrensverket i ett remissyttrande som tillstyrker Boverkets förslag att inte införa omfattande och specifika lagkrav på antal laddningspunkter för laddfordon (Boverkets rapport 2019:15).

Konkurrensverket instämmer i att kraven bör motsvara direktivets miniminivåer. Konkurrensverket understryker att en utbyggnad baserad på behov och marknadsutveckling har bättre förutsättningar att bli samhällsekonomiskt kostnadseffektiv.

Källa: Konkurrensverket

 

Läs yttrandet

 

 

Bli den första att kommentera "Nya laddpunkter bör inte regleras i lag"

Lämna en kommentar