Vilket avfall påverkar klimatet mest?

Elektriska produkter, elektronik och textil är de avfallstyperna som har störst påverkan på klimatet. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram i samarbete med Avfall Sverige.

För klimatets skull är minskad konsumtion bättre än återvinning. Det står klart i studien, som har gått igenom 32 fraktioner av hushållsavfall och utvärderat deras klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

IVL har undersökt både vilken effekt man får av att förebygga avfall – vilket oftast innebär att produkten inte tillverkas – och av återvinning eller behandling av avfallet.

– Vår studie visar att minskad konsumtion alltid ger större klimatvinster än återvinning, eftersom man sparar koldioxidutsläpp genom att undvika att tillverka en produkt. När det gäller avfallsbehandling är det oftast bättre för klimatet att materialåtervinna avfallet än att använda det för energiåtervinning, säger Jurate Miliute-Plepiene på IVL.

Jämför med bilkörning
Studien jämför klimatpåverkan av olika avfallstyper med utsläppen från en bensinbil. Detta är topplistan över vad som sparar mest utsläpp av koldioxid:

  1. Ett kilo elprodukter som inte tillverkas sparar motsvarande 305 km bilkörning.
  2. Ett kilo textil som inte tillverkas sparar motsvarande 200 km bilkörning.
  3. Återanvändning av ett kilo använd textil sparar motsvarande 95 km bilkörning.

När grupperna bryts ner till enskilda produkter blir det ännu mer konkret. Om man låter bli att tillverka en enda mobiltelefon slipper vi utsläpp motsvarande 460 km körning.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer i rapporten: Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner

För mer information:

Jurate Miliute-Plepiene
jurate.miliute@ivl.se
010-788 67 20

Åsa Stenmarck
asa.stenmarck@ivl.se
010-788 65 66

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet. Målet med vårt arbete är att bidra till ett hållbart samhälle.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega