Innehåll från BioZoneAnnons

Bättre inomhusklimat med hjälp av BioZone luftrenare

BioZone har arbetat fram en effektiv metod som hjälper fastighetsförvaltare och organisationer att skapa en acceptabel inomhusmiljö på ett kostnadseffektivt sätt.

Många, många timmar i veckan spenderas på kontor och i skolmiljöer. När det klagas på ”torr  luft”, irriterande lukter med mera finns all anledning till att agera snabbt.

– Vi på BioZone har lång erfarenhet av att inomhusmiljön ofta är mycket dålig på arbetsplatser och i skolor. Det är många människor på plats i samma lokal. Lysrör och datorer gör luften mättad av positiva joner.
– Ofta är ventilationen inte tillräcklig. Det sprids virus och bakterier. Vår lösning är att rena luften med en reningsprocess som heter Fotokatalys och som effektivt avhjälper alla problem och får människor att må bättre, berättar Pär Ederstål, vd på BioZone Scandinavia AB.

Skolor och kontorsmiljöer
På uppdrag av olika arbetsgivare arbetar Previa med att förbättra inomhusklimatet i bland annat skolor och kontorsmiljöer.

– Det många upplever som problem med ”torr luft” beror oftast på att det är för mycket partiklar i omlopp som gör att slemhinnorna blir irriterade. Det kan exempelvis vara nysning, hosta, kliande ögon med mera, förklarar Hasse Persson på Previa i Örnsköldsvik.

BioZone Basic Unit.

Luftrenaren från BioZone som är särskilt anpassad till dessa miljöer heter BioZone Basic Unit och används både för sanering och för kontinuerligt bruk.

Den ger snabbt en förbättrad miljö inomhus, men kunden får prova luftrenaren under två månader och har därmed god tid på sig att utvärdera effekten.

Mindre buller, lätt underhåll
– Viktigt för oss att tänka på vid val av luftrenare är att de är tystgående. Sen är hanteringen och underhållet också avgörande, till exempel ska det vara enkelt att byta filter, berättar Hasse Persson och fortsätter:

– Förr kunde luftrenarna stå undanställda i förrådet när vi kom tillbaka till kund för att utföra underhåll. De störde för mycket. Nu består underhållet endast av en enkel årlig tillsyn, att höra med kunden om de behöver byte av lampa och att rengöra intagsgallret.

Onödiga partiklar
Vissa personer är känsligare än andra för partiklar i inomhusmiljön, det är framförallt astmatiker, personer med någon form av allergi eller överkänslighet. Partiklar innehåller inte sällan kemikalier som släppt från olika material i vår inomhusmiljö, från inredning och textilier eller annat. De syns inte, men finns där.

Hasse Persson menar att lösningen är att reducera mängden partiklar genom att se över rutiner för städ och hygien, partiklar som sprids utifrån verksamheten i lokalerna parallellt med att genomföra förbättringsåtgärder i själva fastigheten.

Skolor och kontor kan behöva luftrening
För verksamheter där det förekommer stor partikelspridning, exempelvis skolor, förskolor och kontor med mycket papper etcetera kan det behövas ett komplement med mekanisk luftrening. Luftrenare minskar mängden partiklar, tar bort dåliga lukter, kemiska föroreningar och minskar smittspridning eftersom de även filtrerar bort virus och bakterier.

Tre delar i utredningsmetodiken
– När det på ett eller annat vis finns missnöje hos personalen med lokalerna är vår erfarenhet på Previa att det inte räcker med att åtgärda själva byggnaden. Våra arbetsmiljöingenjörer arbetar därför initialt utifrån en särskild utredningsmetodik, säger Hasse Persson.

Han berättar att fokus läggs på tre huvuddelar:

  1. Fastighetsförvaltarnas ansvar och attityd, finns det konkreta brister i lokalerna?
  2. Chefernas inställning och hantering av personalens upplevelser utifrån innemiljön.
  3. Information till och kommunikation med all personal.

– Viktigast är punkt ett, att identifiera och snarast möjligast åtgärda eventuella brister i lokalerna, konkreta förbättringsåtgärder som tas fram tillsammans med alla inblandade, alltid kombinerat med lyhört ledarskap.

Läs mer om BioZone Basic Unit, anpassad till kontor, skola och vårdmiljöer. Luftrenaren tar bort problem med röklukt, mögel och mögellukt, kemiska föroreningar, bakterier och virus.

BioZone Scandinavia AB
arbetar sedan 2005 inom en rad branscher på den nordiska marknaden med att förbättra inomhusmiljön genom effektiva lösningar för sanering och kontinuerlig luftrening. Biozones partners hittas inom ventilation, elteknik, sanering, bygg, städ och fastighetsförvaltning.

Bland kunderna finns kommuner, fastighetsbolag, vård- och omsorgsföretag, sjukhus, arbetsmiljöföretag, nöjesparker, flygplatser, restauranger, hotell, sport- och badanläggningar, kontor och skolor. Men även bostadsrättsföreningar, djurkliniker och uppfödare, bilfirmor och transportföretag samt privatpersoner för villor och fritidshus använder sig av Biozones produkter.

Bli den första att kommentera "Bättre inomhusklimat med hjälp av BioZone luftrenare"

Lämna en kommentar