Lär dig mer om byggnadsdrift i kontor

Är du intresserad av inneklimat och energiprestanda i kontorsfastigheter? I så fall ska du läsa Energimyndighetens och SBUF:s kunskapsöversikt inom området.

Här ges översikt kring frågor rörande inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader i Sverige. Dessutom identifieras befintliga utmaningar, kunskaps-, forsknings- och samverkansbehov, skriver ICHB (Informationscentrum för hållbart byggande) som tipsar om studien på sin hemsida.

Studien från Energimyndigheten och SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) har namnet ”Brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader – en kunskapssyntes”.

Målet med översikten
Avsikten med studien är att bidra till en systemorienterad och livscykelbaserad förståelse kring frågor rörande inneklimat och energiprestanda i svenska kontorsbyggnader och fokuserar i denna första ansats på följande aspekter:

  • Effektiv byggnadsdrift (kvalitetssäkring av mätdata, driftanalys/-optimering, driftsäkerhet, automatisering)
  • Effektiv belysning (påverkan på inneklimat och energieffektivitet)
  • Brukarrelaterade aspekter (upplevt kontra uppmätt inneklimat, nöjdhet, produktivitet, mm)
  • Hållbar renovering; Den största potentialen att uppnå energi- och effektbesparingar (effektstyrning) finns idag i den befintliga byggda miljön.

Stort kunskapsbehov
Studien påvisade stor enighet bland branschaktörerna (akademi, näringsliv, bransch-organisationer och offentliga aktörer) i uppfattningen att det inom byggsektorns alla led råder ett betydande kunskapsbehov kring driftrelaterade frågor.

ICHB skriver att studien utgör ett viktigt steg i arbetet med etableringen av en långsiktig, nationell och tvärvetenskaplig samverkans- och innovationsplattform för brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på energiprestanda och inneklimat i byggnader, Centrum för Inneklimat och energiprestanda i byggnader, med arbetsnamnet CIEB.

Studien identifierar befintliga utmaningar, kunskaps-, forsknings- och samverkansbehov som högskolorna tillsammans med branschen behöver arbeta med för att framtidens nära-nollenergibyggnader ska kunna bli så bra som önskas.

Källa: ICHB

 

Här kan du ladda ner studien ”Brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader – en kunskapssyntes

 

Fakta om studien

Titel: Brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader – en kunskapssyntes
Författare: Martinac, Ivo; Kempe, Per; Wallbaum, Holger; Jin, Quan; Johansson, Dennis; Laike, Torbjörn; Muld, Andres
Annat rapportnummer: SBUF13293, Energimyndigheten projekt 42639-1
Kontaktuppgifter författare: Martinac, Ivo ivo.martinac@byv.kth.se
Deltagande organisationer: KTH, Chalmers, LTH, PE

 

 

Bli den första att kommentera "Lär dig mer om byggnadsdrift i kontor"

Lämna en kommentar