Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens

Strävan efter social hållbarhet

Hyresbostäder i Norrköping har tillsammans med kommunen och kronofogden utvecklat ett arbetssätt för att komma till rätta med hyresgäster som av olika anledningar missköter sig.

Modellen innebär att man tidigt sätter in insatser för att problemen ska upphöra och hyresgästen ska kunna bo kvar.

Oavsett om problemen gäller obetalda hyror, vanvård eller störningar så är mötet med hyresgästen i ett tidigt skede viktigt. Grundtanken är inte i första hand att avhysa utan att få problemet löst. Genom en snabb kontakt med hyresgästen så kan man skapa en tydlig bild av situationen och personen, säger Torbjörn Lennström, bosocial samordnare på Hyresbostäder.

Hur går det till?
När ett klagomål tas emot hanteras det i tre olika processer.  Hyresjuridiskt, myndighetsaktigt och kundorineterat, där man aldrig ger avkall på den hyresjuridiska processen som är sista utväg när alla andra försök och insatser misslyckats.

I samband med processen jobbar hyresvärd och myndigheter aktivt med den störande för att försöka få till en förändring. Eftersom man under en längre tid haft ett gott samarbete med olika enheter på kommunen försöker man att få in dessa aktörer om så krävs.

Effektivt och mer humant
Det kan handla om att hyresgästen kan få insatser via hemtjänst, psykiatri, god man eller liknande. Vi strävar efter social hållbarhet, säger Torbjorn Lennström och utvecklar resonemanget:

– Vi har arbetat en längre tid på det här sättet och tycker att det är ett effektivt och humant arbetssätt som också ger samhällsnytta. Ingen aktör tjänar i långa loppet på att avhysa någon. bland är det förstås oundvikligt, men vi ser många ärenden som löser sig utan att behöva gå till avhysning.

Givetvis kräver det en hel del av utföraren. Men det är stimulerande när man ser att den som tidigare stört och dennes grannar till slut kan fungera ihop.

– Lika glädjande är det när en äldre person som inte kan sköta sin bostad får insatser via hemtjänst – kanske ett larm och inte minst återupptagen kontakt med sina barn. Då känner man att man har gjort ett bra jobb, säger Torbjörn Lennström.

Vad skulle ni säga till andra som skulle vilja starta något likande?
– Jag tror och hoppas att flera företag runt om i landet försöker jobba så här. Vi har arbetat på det här sättet kanske lite längre än de flesta och ständigt jobbat upp nya och förbättrade rutiner. Jag tror på att få in det enkla i varje situation och inte stelbent tänka att problemet måste bort/avhysas/ flytta, utan arbeta brett då en helt annan taktik och tillvägagångssätt kan vara nyckeln till att problemet upphör.

Ett positivt fall från verkligheten
”Vi fick en anmälan mot en hyresgäst som störde genom att gapa, skrika och dunka i golvet sena kvällar och nätter. I gammal vana skickade vi ett brev till hyresgäst om klagomålen och bad om kontakt.  Hyresgästen, en äldre man, berättade att han hade mardrömmar.

Detta fick mig att tänka till. Människor som stör gör det inte alltid i oförstånd eller av illvilja, det kan finnas alla möjliga orsaker.

Sagt och gjort, så åkte jag och en boendestödjare från kommen till mannens adress. Både mannen och hemmet var välvårdat. Han nämnde att han åt stark hjärtmedicin och att han upplevde att han inte alltid mådde så bra av den. Han åkte till stan varje dag och åt lunch, men det var lite sådär med frukost.

Med mannens medgivande kontaktade bostadshandläggaren hemtjänsten som nästföljande dag levererade frukost.  Jag själv kontaktade hans läkare på vårdcentralen och läkaren bekräftade att mardrömmar och andra problem kan vara biverkningar av hjärtmedicinen. Läkaren skrev ut nytt recept, och mannen fick byta vårdcentral närmare hemmet.

Efter några månader hörde den som klagat av sig och undrade vad mannen våningen ovanför henne hade tagit vägen då det nu var knäpptyst.

Vi slapp den här gången gå den lite fyrkantiga juridiska vägen och lyckades istället genom dialog och insatser från kommun och landsting få hyresgästen att sluta störa, samtidigt som hans livssituation förbättrades. Vi har otaliga liknande fall, där framgången genom nära kundkontakt och samverkan med andra myndigheter löst problemet. Vilket i sig är poängen.”

 

Störningshantering i lägenhetsboende

Praktisk problemlösning är ofta grunden för ett störningsärende och i Lexicons kurs Störningshantering i lägenhetsboende går vi igenom de olika störningstyperna som kan förekomma, vad lagen säger och vad du som hyresvärd är skyldig att vidta för åtgärder. Du får även praktiskt lära dig att upprätta varningsbrev och störningsrapporter.

Läs mer om utbildningen här

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Strävan efter social hållbarhet"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega