Solel som det surrar om

Sex våningar upp, på taket till nybyggda kvarteret Sofia, har MKB Fastighets AB kombinerat biotoptak med solceller – det första i sitt slag i Sverige i den storleken.

Solcellerna är monterade så att det skapas både skuggiga och soliga zoner på taket. Det gör att fler arter kan trivas och att den biologiska mångfalden ökar.

Samtidigt som solcellerna gynnar växtligheten på taket, gynnar växterna solcellerna, genom att öka dess effektivitet. Produktionen av solel minskar när solceller blir mycket varma, vilket de snabbt blir på ett svart tak. När taket är täckt med växter minskar uppvärmningen och produktionen av solel ökar.

Bland 45 olika växter finns bland annat backnejlika, blåeld, ängsviol, rödklöver och kärleksört.

– Det skapar en högre variation och längre blomningsperiod, vilket är viktigt för pollinerare, säger Anna Bernstad, miljöprojektledare hos MKB.

Lämna en kommentar