Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Bolagen saknar resurser för fortsatt digitalisering

Åtta av tio fastighetsägare vill koppla upp sina fastigheter ytterligare. Men bristande resurser gör att investeringarna inte blir av. Det visar den nya trendrapporten ”Smarta fastigheter 2019″ från Schneider Electric.

93 procent av Sveriges fastighetsägare har investerat i IoT och uppkopplade lösningar för drift och styrning av sina byggnader de senaste tre åren. Samtidigt vill åtta av tio satsa ytterligare vad gäller att koppla upp sina fastigheter.

Säkerhet allt viktigare drivkraft till digitalisering
Nära nio av tio intervjuade uppger att det främst är av ekonomiska skäl de vill investera mer i digitala lösningar för sina fastigheter, tätt följt av miljöskäl/hållbarhet (75 procent) och säkerhetsskäl (70 procent).

Jämfört med 2017 har säkerhet blivit en allt viktigare drivkraft till att vilja investera i lösningar inom IoT och uppkopplade fastigheter.

– Uppkopplade fastigheter har en stor betydelse, både från ett hållbarhets- och ett strategiskt driftsperspektiv. Data från hundratals sensorer analyseras och visualiseras i realtid vilket ger en tydlig bild av hela fastighetsdriften. Rätt använd kan tekniken möjliggöra att både driftkostnaden och energianvändningen sänks. Smarta fastigheter frigör dessutom tid och möjligheter för fastighetsskötarna att arbeta mer strategiskt och proaktivt, säger Andreas Finnstedt, chef för affärsområdet Digital Energy på Schneider Electric.

Silomiljöer problem
Många fastighetsbolag lider fortfarande av att ha byggt upp silomiljöer i sina fastigheter. Att hantera parallella system medför stora utmaningar.

Det blir svårt att få en helhetsbild och nyttja potentiella synergier vilket gör att driften blir tidskrävande, ineffektiv och reaktiv.

– Det skulle vara intressant att se på vinsterna som svenska fastighetsbolag kan göra om de har möjlighet att ta ett helhetsgrepp och skaffa en plattform där alla system samverkar. Det är en utveckling som kommit mycket längre utanför Sveriges gränser och som vi sannolikt ser mer av här i Sverige de närmaste åren, säger Andreas Finnstedt.

Bristande resurser i vägen för besparande åtgärder
Den vanligaste anledningen till att inte fler byggnader är ännu mer uppkopplade är att det saknas pengar.

Hela 72 procent av fastighetsbolagen uppger att de inte har tillräckligt med resurser för att koppla upp byggnaderna ytterligare.

Jämfört med undersökningen från 2017 har andelen ökat med 6 procentenheter. Denna andel är särskilt hög i privat sektor.

– Vi befinner oss fortfarande i en situation i Sverige som liknar moment 22. Den främsta anledningen till att fastighetsägare vill digitalisera sitt bestånd är att spara pengar. Samtidigt är ekonomi den största anledningen till att investeringarna inte blir av. Vi är övertygande att branschens väg framåt är att öka digitaliserings- och innovationstakten samt att sträva mot gemensamma standarder som bygger på öppna, säkra och skalbara system för att på så sätt även parera för dagens upplevda höga investeringskostnader när system lappas och skräddarsys, säger Andreas Finnstedt.

Källa: Schneider Electric

Om undersökningen
Undersökningen är utförd av undersökningsföretaget Industrifakta på uppdrag av Schneider Electric. Industrifakta har genomfört 125 telefonintervjuer med fastighetsbolag i mars och april 2019.

Intervjupersonerna hade någon av följande titlar: driftchef, energiansvarig, fastighetschef eller teknisk chef. Fastighetsbolagen som intervjuats har delats upp i tre kategorier: privata kontor (kommersiella fastigheter) 70 intervjuer, kommunala lokaler (offentlig sektor, skolor etcetera) 47 intervjuer, och landstingslokaler (offentlig sektor, sjukhus med mera) 8 intervjuer.

Ladda ned och läs hela rapporten här

Bli den första att kommentera "Bolagen saknar resurser för fortsatt digitalisering"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega