Stadskärnornas innehåll förändras

Hotell och kommersiell service växer men sällanköpsvaror har det tuffare. Det visar Cityindex som kartlägger den kommersiella utvecklingen i Sveriges stadskärnor.

Stadskärnornas totala försäljning ökade preliminärt med 0,4 procent under 2018. Hotell var den bransch som bidrog mest till ökningen med en tillväxt om 4 procent följt av kommersiell service som ökade med 3 procent.

Sällanköpsvaruhandeln, som är den bransch som omsättningsmässigt står för den största försäljningen i stadskärnorna, utvecklades negativt med drygt 2 procent och sämst gick det för modehandeln som backade med 3 procent.

Nya konsumtionsmönster
– Det vi nu ser är att stadskärnan förändras, förändringen är ett resultat av våra nya konsumtionsmönster. Just nu är vi inne i en tid då många stadskärnorna ser över hur de ska kunna erbjuda rätt utbud, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd.

I samarbete med Fastighetsägarna kartlägger HUI Research alla Sveriges 104 stadskärnor ur ett kommersiellt perspektiv inom ramen för Cityindex.

Kartläggningen omfattar bland annat omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restaurangnäring, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer).

Tuffare i Norrland
Storstäderna uppvisade högst tillväxt med 1 procent följt av kategorin större städer och småstäder. Medelstora städer utvecklades något negativt.

– Stadskärnor har en stor potential i att möta framtidens konsumenter där de befinner sig, men resan dit är tuff när gamla strukturer och affärsmodeller ifrågasätts och nya växer fram, säger Michael Cronholm, COO HUI Research.

Ur ett regionalt perspektiv uppvisade stadskärnor i Svealand högst tillväxt med 0,6 procent följt av stadskärnor i Götaland. Norrländska stadskärnor hade en negativ tillväxt och minskade med 0,5 procent.

Källa: Fastighetshetsägarna/HUI Research

Cityindex Branschrapport 2019

Förklaring stadskategorier
Storstad: Mer än 150 000 invånare i tätorten
Större stad: 37 500-149 999 invånare i tätorten
Medelstor stad: 15 000-37 499 invånare i tätorten
Småstad: 10 000-14 999 invånare i tätorten

Fakta om Cityindex
Under 2019 inledde Fastighetsägarna och HUI Research ett nytt samarbete kring Cityindex för att mäta utvecklingen i alla Sveriges 104 stadskärnor. Cityindex är en objektiv rikstäckande kartläggning av Sveriges stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service. Syftet med samarbetet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Frågor om undersökningen
Josef Gäreskog, analytiker HUI Research
070-260 80 81
josef.gareskog@hui.se

 

 

Bli den första att kommentera "Stadskärnornas innehåll förändras"

Lämna en kommentar