De äger flest fastigheter

Nu är det bekräftat, det som många länge trott men ingen vetat säkert. Svenska kyrkan är med sina sammantaget nästan 20 000 byggnader och nära fyra miljoner kvadratmeters yta landets största fastighetsägare.

I takt med att antalet medlemmar kontinuerligt minskar måste Svenska kyrkan frigöra resurser för att ha råd med sin grundläggande verksamhet: att sprida kristen tro och arbeta diakonalt i samhället.

Minska kostnader
Ett sätt att göra det är att minska sitt fastighetsinnehav och effektivisera förvaltningen. Kostnader för drift och underhåll av fastigheterna uppgår varje år till drygt fyra miljarder kronor, vilket är cirka en fjärdedel av Svenska kyrkans alla kostnader.

Gemensamt fastighetsregister
Som ett första led beslöt kyrkomötet, som är kyrkans högsta beslutande organ, för tre år sedan att ta fram ett gemensamt fastighetsregister för alla byggnader som tillhör kyrkan.

Sammantaget finns det 629 fristående enheter, församlingar och pastorat, inom Svenska kyrkan som alla äger och förvaltar fastigheter, varav några bara har enstaka byggnader men andra förvaltar tiotusentals kvadratmeter.

Drygt 3 800 kyrkor och kapell
Nu är snart hela inventeringen klar och det visar sig att det i dag finns cirka 19 800 byggnader i kyrkans ägo med en total bruksarea på 3,94 miljoner kvadratmeter bruksarea.

Drygt 3 800 byggnader är kyrkor och kapell och ungefär lika många är förrådsbyggnader.

Marcus Sydh Göransson.

Överblicka och analysera
Marcus Sydh Göransson på Svenska kyrkan i Uppsala har varit med att ta fram det gemensamma registret.

– Alla har gjort ett jättejobb, säger han. Nu har vi äntligen möjlighet att överblicka och analysera vårt bestånd för att bestämma hur vi går vidare.

Lokalförsörjningsplaner
Nästa steg är att alla församlingar och pastorat ska ta fram lokalförsörjningsplaner.

– Nu vet vi vilka lokaler vi har och kan utifrån det fundera på vilken verksamhet vi har och vill ha i framtiden och vilka lokaler vi behöver till det. Kyrkobyggnaderna är de mest kostnadsdrivande men jag har svårt att se att det är dessa vi skulle sälja i första hand. Däremot finns det många andra sorts lokaler som församlingarna skulle kunna effektivisera nyttjandet av, säger Marcus Sydh Göransson.

Riktlinjerna för lokalförsörjningsplanerna är på väg att tas fram just nu och planerna bör enligt kyrkostyrelsen vara på plats senast 1 januari 2022.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Här är kyrkans alla byggnader

Drygt 1,6 miljoner kvadratmeter kyrkorum

Bli den första att kommentera "De äger flest fastigheter"

Lämna en kommentar