Digitalt språk för all byggd miljö

Bristande kommunikation leder till ökade kostnader för byggande och förvaltning på många miljarder kronor varje år, skriver Svensk Byggtjänst.

Klassifikationssystemet CoClass, som skildras i boken CoClass, bidrar till att minska kostnaderna genom att erbjuda ett gemensamt och digitalt språk, baserat på internationell standard. CoClass utgör en fast grund för hantering av digital information om byggd miljö genom hela livscykeln: för kravställning, planering, projektering, byggande och tillgångsförvaltning.

Författaren gör grundlig genomgång av klassifikationsteori och hur den tillämpas. En beskrivning av den historiska utvecklingen av bygg­klassifikation ingår, liksom jämförelser med internationella system.

Källa: Svensk Byggtjänst

Bli den första att kommentera "Digitalt språk för all byggd miljö"

Lämna en kommentar