Innehåll från StabtechAnnons

Revolutionerande åtgärder mot sättningsskador

Grundförstärka fastigheter, lyfta betonggolv, stabilisera mark, fylla slukhål/tomrum eller stabilisera instabila kajer – läs om fördelarna med Stabtechs nya metod.

Stabtech specialiserar sig på det mesta inom modern stabilisering med deras innovativa expanderande geopolymer. Materialet expanderar, binder ihop, tätar, samt lyfter och tillåter ett mycket flexibelt samt störningsfritt arbetssätt. Detta resulterar i både ekonomiska som tidsmässiga vinster.

Expanderande plast
Traditionellt sett används pålning för att åtgärda denna typ av problem. Stabtechs nya metod erbjuder ett annat alternativ. Stabtechs vd Emil Belfrage berättar om deras innovativa metod för att åtgärda sättningsskador i byggnader.

En metod som han beskriver som ekonomisk, buller- och vibrationsfri samt revolutionerande.

– Vanligtvis slås eller borras pålar ner till fastare mark. Detta för att föra ner lasterna från fastigheten till fastare jordlager eller berg och på så vis säkra fastigheten från sättningar. Pålningsarbete är något som kräver större maskiner och medför att omgivningen måste återställas efter genomfört arbete. Grundsulan måste också schaktas fram och upplag måste byggas så huset med säkerhet vilar på pålarna. Hela denna process är dyr, tar lång tid, stör hyresgäster och kräver stora arbetsinsatser av fastighetsägarna.

– Stabtechs metod bygger istället på att förstärka marken genom packning av jorden samt fylla ut hålrum. Detta görs genom att injicera Stabtechs expanderande plast i marken på de nivåer där jorden visar på försvagade egenskaper vilket framgår av en geoteknisk utredning. Även denna utredning tillhandahåller Stabtech, säger Emil Belfrage.

Flexibelt arbete
Arbetet som utförs är mycket tyst och kräver inga stora maskiner. Detta medför att Stabtech kan agera mycket flexibelt i fastigheten och hyresgästen kan vara kvar under tiden arbetet utförs.

– Vi har sett att vårt arbetssätt kan bespara beställaren stora summor pengar. Det är inte ovanligt att våra entreprenader kostar hälften eller ännu mindre än en traditionell åtgärd. En av de större kostnadsbesparingar beställaren gör är att hyresgästen inte behöver flytta. Det krävs heller ingen återställning efter att arbetet är klart eller dyra etableringar, säger Emil Belfrage.

Emil menar också att metoden kan ses som ett underhåll av fastigheten:

– Pålning är en stor engångsinsats, vår metod kan man genomföra flera gånger för samma pris. Vi kan exempelvis göra en nödinsats vid ett tillfälle och stabilisera en del av ett hus, för att sedan komma tillbaka vid ett annat tillfälle och komplettera andra delar av fastigheten.

Det innebär stor flexibilitet och åtgärden kan därmed räknas in underhållsplanen för fastigheten.

Tydlighet och förtroende
Kommunikation och utförliga undersökningar lägger grund för Stabtechs arbete. Det hela börjar alltid med ett möte.

– När du kontaktar Stabtech bokas ett första möte, dels för att presentera företaget och undersökta det aktuella objektet. På mötet inhämtas tillgänglig information samt beställarens förväntningar av åtgärden. Tillsammans läggs sedan en plan med våra geotekniker på hur arbeten ska utföras. Ofta inhämtas ytterligare ritningar, geotekniska underlag samt att Stabtech utför lastberäkningar och dimensioneringar för åtgärden. Detta för att säkerställa kvaliteten på åtgärden.

– Tydlighet och förtroende är något som är viktigt för Stabtech varför vi alltid utför ovan beskrivna aktiviteter på tydligt sätt i samsyn med beställaren. Vi ser också alltid till att kunden har kontakt med Stabtechs ledning ifall frågor dyker upp, avslutar Emil Belfrage.

Text: Jessica Nejman

Läs också: Lyckad grundförstärkning av brf

Läs mer om oss och vad vi kan göra för dig

Bli den första att kommentera "Revolutionerande åtgärder mot sättningsskador"

Lämna en kommentar