Fem tips för vinnande företagskultur

Att ta fram värdeord är en sak, att leva efter dem är en annan. Den stora utmaningen är med andra ord att omsätta de flotta formuleringarna i praktiken. Här får du fem tips på hur ni kan bygga en vinnande företagskultur:

Gör en nulägesanalys
Ett bra första steg är att få koll på nuläget. Fråga er själva vilka goda beteenden och rutiner det finns som ni vill förstärka och uppmuntra.

Konkretisera
För att bli verkningsfulla på riktigt behöver värdeorden specificeras och brytas ner till konkreta beteenden, annars riskerar de att uppfattas som floskler.

Låt värdeorden vara en röd tråd i allt ni gör
Låt värdeorden genomsyra alla processer inom företaget. Koppla dem till er vision och samordna dokument och checklistor som används vid anställningsintervjuer, introduktion för nyanställda, utvecklingssamtal och kundmöten.

Använd värdeorden vid rekrytering
Gör som Google – använd värdegrunden som ett verktyg när ni rekryterar nya medarbetare. På det sättet ser ni till att bara ta ombord personer som delar företagets värderingar.

Håll dialogen levande
Att jobba med värderingar och kultur är en kontinuerlig process, inte ett projekt med ett fast slutdatum. Själva urvalet av värdeord bör göras i ledningsgruppen, men på ett tidigt stadium bör medarbetarna bjudas in till en dialog kring värdeorden och dess tolkningar.

Källa: Flex Applications

 

 

Bli den första att kommentera "Fem tips för vinnande företagskultur"

Lämna en kommentar