”Självklart tar vi emot praktikanter”

Caroline Ferbus, Alessandra Winterpil, Johnny Forsell och Anna-Karin Malmqvist har alla goda erfarenheter av att ta emot Lia-praktikanter.

Bolag som tar emot Lia-praktikanter har nästan bara goda erfarenheter av det. Men det är viktigt att ha en plan för vad praktikanten ska göra, så att hen kan avlasta övriga medarbetare. En stor andel av praktikanterna erbjuds ofta jobb efter praktiken.

Newsec tar emot cirka 15 praktikanter varje år på olika orter, berättar Alessandra Winterpil som är HR-chef för bolagets svenska förvaltningsverksamhet.

Alessandra Winterpil.

– Branschen behöver kompetensen och vi vill bidra till utbildningar av hög kvalitet. Praktikanterna hjälper oss med konkreta arbetsuppgifter och bidrar med ny input och energi, säger hon.

Avlastning och påfyllning
– En farhåga som har funnits i organisationen är att handledaruppgiften skulle gå ut över det ordinarie arbetet, men min uppfattning är att de som handlett praktikanter inte har den upplevelsen, utan upplever en avlastning och påfyllning.

En framgångsfaktor enligt Alessandra är att identifiera lämpliga arbetsuppgifter och involvera flera personer i upplägget.

Självgående
– Många praktikanter är fantastiskt självgående och kommer snabbt in i arbetet. De får projektleda mindre projekt, som till exempel byte av belysning, delta på driftsmöte/hyresgästmöten, administrera statistik och uppföljning av energiförbrukning samt arbeta administrativt i system gällande myndighetsbesiktningar och andra lagkrav.

Många anställs
De goda erfarenheterna har inneburit att en stor andel av praktikanterna erbjuds anställning på Newsec, ett tiotal per år.

– För oss är praktikperioden ett perfekt tillfälle att se om personen är en bra matchning med vår kultur. Vår värdegrund Passion för kollegor och kunder är central i rekryteringsprocessen, säger Alessandra Winterpil.

Johnny Forsell.

Inte för att vara snälla
HSB Norra Storstockholm försöker regelbundet ta emot ett par praktikanter per år och drygt hälften av dem som går sin sista termin blir ofta kvar som anställda, säger förvaltningschefen Johnny Forsell.

– Vi tar inte emot praktikanter bara för att vara snälla. Målsättningen är att de flesta ska kunna bli anställda. Vi är därför lika noga i vår urvalsprocess som vid en vanlig anställning.

Känna på varandra
– Vem vi väljer beror på vilka behov vi har just då och vilka specialkunskaper praktikanten har som kan komplettera oss. Praktiken är en bra period både för oss och praktikanten att känna på varandra.

Johnny Forsell tycker det är viktigt att ansvaret för praktikanten inte ligger hos chefen, som lätt blir en flaskhals.

Får medarbetarna att växa
– Hos oss är det ett par förvaltare som ansvarar för rekryteringen och fungerar som handledare, och också får avsätta tid för det. Det är ett sätt att få våra medarbetare att växa. Genom att praktikanten får ett tydligt uppdrag och även några egna projekt underlättar det för övriga.

– Lämpliga arbetsuppgifter kan vara att samla in data och hjälpa till med förfrågningsunderlag inför kommande underhållsprojekt, göra tillsyn och driva skadeärenden med hjälp från handledaren, säger Johnny Forsell.

Caroline Ferbus-Maars.

De flesta gör nytta
Einar Mattsson tar emot fyra–sex praktikanter per år. Caroline Ferbus-Maars, uppdragsansvarig fastighetsförvaltare, anser att företaget får mycket bra hjälp om man får in rätt person och har ett bra upplägg.

– De flesta gör nytta. Vi är måna om att veta vilka erfarenheter praktikanter har och vad de kan hjälpa till med. Det behöver inte vara någon som kan allt men det är viktigt att personen är driven och intresserad. Med ett bra schema har man all möjlighet att få bra hjälp i sitt arbete.

Var tydliga
Caroline Ferbus-Maars rekommenderar elever att vara tydliga med vad de vill prova på och vad de själva kan tillföra.

– Då är chansen till en bra matchning än större. Jag ycker också yrkeshögskolorna kan bli ännu bättre på att sälja in sina praktikanter, låta praktikanterna skriva ett personligt brev där de tydligt talar om vad de kan tillföra, inte bara ett kort cv.

Anna-Karin Malmqvist.

Goda erfarenheter
Anna-Karin Malmqvist, förvaltningschef för Wallenstams fastigheter i Stockholm och Uppsala, har goda erfarenheter av att anställa praktikanter i anslutning till Lia-perioden.

– Det är ett värdefullt sätt för oss att hitta nya medarbetare, säger hon.

Hon tror att många bolag väjer för att ta emot praktikanter på grund av att de saknar en bra handlingsplan och tror att det innebär mer jobb än nytta.

Ger nya perspektiv
– Det är viktigt att vara tydlig med att man har förväntningar på att praktikanten ska vara självgående och kunna ta egna projekt. Så länge man har en bra plan är det inte ansträngande utan tvärtom jättevärdefullt. Det är dessutom lärorikt att prata med studenter, de är ofta insatta i ny teknik och nya trender och ger nya perspektiv.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega