Tre nya inom inköp på Nordic PM

Tre nya medarbetare rekryteras till Nordic PM:s nya serviceområde fastighets- och kontorsservice.

Joel Uvesjö har anställts som inköpschef för fastighet- och kontorsservice och är stationerad på Nordic PM i Stockholm. Joel kommer närmast från egen verksamhet inom kontorsservice och IT.

Adrian Rex har anställts till rollen som inköpare inom kontorsservice med placering i Stockholm. Adrian kommer närmast från en klubbchefsposition inom Nacka FC och Jarlabergs IF.

Olle Sundeblad har även han anställts till rollen som inköpare inom kontorsservice med placering i Stockholm. Olle jobbade även tidigare med kontorsservice som account manager.