Så hanterar du olovlig användning av förråd

Vad gäller när någon utan lov tar ett förråd i anspråk? HSB:s jurister ger råd för att lösa sådana problem.

Omärkta förråd kan orsaka problem i form av att hyresgäster eller brf-medlemmar använder någon annans förråd eller tar i anspråk fler förråd än vad som är tillåtet. Det kan även orsaka problem i samband med avhysningar.

Det finns inte någon lagstiftning som visar hur hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ska hantera olovligen ianspråktagna förråd.

Något som däremot är klart är att den som kastar eller tillägnar sig annans egendom kan göra sig skyldig till brott, till exempel egenmäktigt förfarande, skriver HSB.

När den skyldiga är känd
Om det finns ett outhyrt förråd där en känd person har satt ett lås och förvarar egendom kan hyresvärden eller bostadsrättsföreningen bara avlägsna egendomen med kronofogdens hjälp.

Du bör givetvis kontakta personen som tagit förrådet i anspråk och kräva att egendomen avlägsnas och att låset tas bort innan du ansöker om särskild handräckning hos kronofogden.

Du har inte rätt att klippa upp låset och flytta på egendomen på egen hand eftersom det kan utgöra brott, till exempel egenmäktigt förfarande.

När den skyldiga är okänd
Om det däremot är okänt vem som ockuperat förrådet kan hyresvärden eller bostadsrättsföreningen inte ansöka om särskild handräckning.

Du kan inte heller vända dig till kronofogden med en ansökan om avlägsnande eftersom kronofogden endast beviljar en sådan ansökan om någon bosatt sig i förrådet.

I det fallet ger HSB rådet att i stället tillämpa hyreslagens regler om övergivning analogt. Det innebär att du plomberar förrådet och sätter upp en lapp med en uppmaning att kontakta värden eller styrelsen. Dessutom ska du polisanmäla att någon olovligt använder förrådet.

Om plomberingen är obruten efter sex månader kan du klippa upp låset och gå igenom egendomen i förrådet.

Egendom som bedöms sakna värde kan kastas efter att ha fotograferats. Egendom som har ett värde bör förvaras på ett säkert ställe, till exempel ett låst förråd, i sex månader innan du kan göra dig av med den kvarvarande egendomen. När egendomen av värde omhändertagits ska det anmälas till polisen.

Dokumentera alla åtgärder
Även om hyresvärden eller bostadsrättsföreningen följt ovanstående rekommendation finns det fortfarande en risk, om än en liten sådan, att de har brutit mot lagen.

De kan bli skadeståndsskyldiga om värdefull egendom sålts eller kastats. De som utför förrådstömningen kan även anses begå brott, till exempel egenmäktigt förfarande.

HSB skriver att förrådstömning därför måste ske med beaktande av denna risk. Dokumentera alltid noggrant alla vidtagna åtgärder i samband med förrådstömningen.

Märkning och avtal
Som tidigare nämnts kan omärkta förråd orsaka problem i form av att hyresgäster eller brf-medlemmar använder fel förråd eller tar i anspråk fler förråd än vad som är tillåtet.

Detta kan även orsaka problem i samband med avhysningar eftersom kronofogden kan vägra att verkställa avhysning av förråd som är omärkta.

HSB uppmanar därför bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att märka alla förråd. Vidare är det lämpligt att träffa avtal med förrådsinnehavarna för att ha kontroll över vem som har vilket förråd. Avtal ger även möjlighet att till exempel reglera vad som får förvaras i förråden.

Källa: HSB

Bli den första att kommentera "Så hanterar du olovlig användning av förråd"

Lämna en kommentar