Så löser HSB konflikter i brf:er

Foto: Kristin Lidell

Nabo-gruppens socionomer är ett effektivt och medmänskligt sätt att lösa konflikter som kan uppstå i en bostadsrättsförening.

Dålig lukt, höga ljud eller missbruksproblematik. Få hus är helt fria från konflikter grannar emellan, och det är inte alltid lätt för styrelsen att reda ut problemen.

Vissa saker är enklare än andra för en bostadsrättsförening att lösa – praktiska problem har ofta en praktisk lösning, men hur ska man hantera de boendesociala problem som uppstår då och då i de flesta föreningar?

HSB:s Nabo-grupp består av fyra erfarna socionomer, professionella och opartiska personer som ofta behövs vid medling. De kan kopplas in tidigt i en konflikt för att lösa den innan knutarna blivit för hårda – en uppgift som kan vara svår för föreningens styrelse att hantera.

Skyddar medlemmarna
– Det kan vara tufft för en styrelse att lösa de här konflikterna, de är ju också grannar och själva medlemmar i föreningen. Vi arbetar heltid med dessa frågor och att hanterandet blir professionellt. När vi kommer in skyddar man också integriteten hos medlemmarna på ett annat sätt än om en styrelsemedlem ska in och röra i sina grannars liv, säger Sandra Mellgård Davis, en av fyra socionomer i Nabo-gruppen.

Ofta sker en indirekt medling, där Sandra eller någon av hennes kollegor går fram och tillbaka mellan de båda grannarna, och opartiskt framför den andres upplevelser.

Om viljan finns använder man sig av direkt medling, där man sätter sig ner tillsammans och pratar om en lösning. Ofta ger det ett bra resultat.

Bra vid renovering
Hittills har gruppen hjälpt hundratals grannar, och efterfrågan är stor. En av de föreningar som använt sig av Nabo är Brf Blåsut i Majorna, som nyligen avslutat ett stort stambytesprojekt.

– Det har underlättat enormt. Vi är en stor förening där vi styrelsen inte känner alla medlemmar eller vet vilka behov de har, och det har varit jätteskönt att ha Nabo som resurs. Jag rekommenderar alla bostadsrättsföreningar som står inför en större renovering att ta den här hjälpen, säger Bengt Löfquist, tidigare ordförande Brf Blåsut.

Grannar med problem
Det är inte bara högt tv-ljud eller klackar på parketten som stör, ibland finns det andra problem med i bilden, som fysisk eller psykisk ohälsa, demens eller missbruksproblematik.

Där kan Nabo vara en hjälpande hand i kontakt med de myndigheter eller andra resurser i samhället som kan hjälpa.

– Många är ensamma, man har kanske inga anhöriga eller har tappat kontakten familj och vänner. Då försöker vi få andra krafter i samhället att agera och samverka, som kommun eller sjukvård. Vi brukar se oss som spindeln i nätet i en sådan situation och initiera kontakt med rätt resurser, säger Sandra Mellgård Davis.

Handlar om medmänsklighet
Målet för Nabo är i första hand alltid kvarboende, och gruppen arbetar för att skapa förutsättningar för att varje medlem skall kunna bo kvar i sitt hem, trots att det ibland kan uppstå problem.

– Det är roligt att jobba såhär som vi gör, det handlar så mycket om medmänsklighet, säger Sandra Mellgård Davis.

Källa: HSB Göteborg

 

Kort om Nabo

  • Nabo är en tjänst för medlemmar i HSBs bostadsrättsföreningar, och består av en grupp av fyra socionomer.
  • Nabo arbetar på uppdrag av den aktuella styrelsen med medlemmar som stör eller upplever störningar från andra grannar, har svårt att hantera sina månadsavgifter eller är i konflikt med varandra.
  • Nabo kan även ge hjälp och stöd vid problem med boende på grund av demens, psykisk eller fysisk sjukdom, missbruksproblem eller andra svårigheter.

Mer information

Jens Holmberg
PR- och kommunikationsansvarig, HSB Göteborg
010-442 21 40
jens.holmberg@hsb.se