Flyttkedjor når inte utsatta grupper

En ny rapport från Malmö Universitet visar att flyttkedjor inte frigör bostäder för personer med små inkomster.

Det normala är i stället att om man bygger en dyr bostad i ett område, så frigörs andra dyra bostäder i samma område och det är främst människor med höga inkomster som deltar i flyttkedjan.

Rapporten ”Flyttkedjor – en litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor” har tagits fram forskarna Markus Rasmusson, Martin Grander och Tapio Salonen.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Göteborgsregionen, Region Skåne och Stockholms läns landsting med syftet att kartlägga såväl nationell som internationell forskning om flyttkedjor och ge förslag på vidare forskning som kan öka förståelsen för flyttkedjor.

Rapporten kan laddas ner här ”Flyttkedjor – en litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor