Anställda får lära hjärt- och lungräddning

Drygt 350 av Einar Mattssons medarbetare genomgår under våren en utbildning i hjärt- och lungräddning och första hjälpen.

Att visa omtanke är en av Einar Mattssons tre huvudvärderingar.

Ett sätt att visa omtanke i praktisk handling är att kunna försöka hjälpa en hyresgäst, kollega eller någon annan om den drabbas av akuta hjärt- och andningsproblem.

– Det var en nyttig övning. När jag gick därifrån hade jag känslan att jag törs försöka rädda någon om jag skulle hamna i en sådan situation, säger Mikael Dimadis,

Tack vare utbildningen finns nu flera ur personalen med i registret för Sveriges SMS-livräddar-app. Appen skickar signal via sms om akut hjälp behövs i ens närhet, och talar om var närmaste defibrillator, en hjärtstartare, finns placerad i det fall den behöver användas.