Stångåstadens nya hyror klara

Stångåstaden och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2019 som gäller från den 1 april. Överenskommelsen innebär en höjning med 2,28 procent.

Hyresförhandlingarna mellan Stångåstaden och Hyresgästföreningen inleddes i november 2018. Efter utdragna förhandlingar gick ärendet vidare till hyresmarknadskommittén (HMK), en nationell kommitté som prövar tvister i samband med hyresförhandlingar.

HMK tog beslut om nivå för höjningen och de nya hyrorna gäller från och med den 1 april 2019.