Färre otillåtna värdeöverföringar i allmännyttan

Boverkets senaste rapport om värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag visar att allt färre bolag lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Av de 263 bostadsbolagen som lämnade uppgifter för räkenskapsåret 2017 har:

  • 61 procent inte lämnat någon värdeöverföring.
  • 38 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp.
  • 1 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

De totala värdeöverföringarna från de allmännyttiga bostadsbolagen till ägarna kommunerna uppgår till cirka 827 miljoner kronor.

Boverkets rapport ”Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2017

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol9/nl/z9a2ws8bxs1aj5a/forvaltarforum.se/public_html/wp-content/themes/mh_newsdesk_child/content-related.php on line 3