Hållbarhetsansvarig på Catena

Tove Palm tillträder tjänsten som Hållbarhetsansvarig på fastighetsbolaget Catena den 1 mars. Den nyinrättade tjänsten innebär ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och driva bolagets samlade hållbarhetsarbete.

Tove kommer senast från frukt- och grönsaksdistributören Total Produce Nordic där hon ansvarat för och utvecklat bolagets hållbarhetsarbete. Hon har tidigare arbetat med leverantörsgodkännande på Everfresh AB som är ett bolag inom Total Produce Nordic.

Hållbar utveckling har länge varit en prioriterad strategi för Catena med operativa mål som omfattar såväl aktivt deltagande i samhällsutvecklingen, grön finansiering och kontinuerlig energieffektivisering i fastigheterna. Tjänsten blir en strategiskt viktig koncerngemensam funktion för bolaget.