Råd vid lokaluthyrning

Måste en kommun upplåta sina lokaler till alla som vill hyra dem, eller finns det utrymme för att säga nej till viss verksamhet?

De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammankomster, då de annars hade stått tomma under exempelvis kvällar och helger.

Men måste en kommun upplåta lokaler till alla som vill hyra eller finns det utrymme att säga nej till vissa? Kan man ställa krav på värderingar hos den som hyr eller använder lokalen?

Principer enligt lag
Skriften Råd vid lokaluthyrning är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med stöd av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) för att beskriva de principer som gäller enligt lag vid uthyrning och upplåtelse av kommunala lokaler.

Principerna gäller även då landsting och regioner upplåter lokaler till föreningar.

Beakta allas likhet inför lagen
Exempelvis finns det i regeringsformen (RF) krav på att kommuner i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet, och kommunallagen kräver att kommunen ska behandla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Kommuner måste därför göra ett principiellt ställningstagande som ska gälla vid all uthyrning och upplåtelse, så alla potentiella användare behandlas lika.

Ladda ned och läs rapporten Råd vid lokaluthyrning här

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega