Fortsatt stark efterfrågan på kontor i storstäderna

Med en årlig hyresökning på drygt sex procent i Göteborg och 7 procent i Stockholm är kontorsmarknaden fortsatt het. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook.

Kontorsyta fortsätter att vara något av en bristvara i Göteborg. Vakansgraden fortsätter sjunka och är nere på tioårslägsta samtidigt som hyrorna stiger.

I de centrala delarna bedöms hyran nu till 3 400 kronor per kvadratmeter och år, vilket är drygt 6 procent högre än för ett år sedan.

Cecilia Gunnarsson.

Ökat utbud från i år
Även utanför innerstaden pressas hyresnivåerna uppåt, drivet av stark efterfrågan och nyproduktion.

Med start från i år väntas dock ökat utbud av nyproducerad kontorsyta att tillta, vilket bör innebära att utbudet kommer mer i balans med efterfrågan på sikt.

– Drivet av en stark arbetsmarknad, hög efterfrågan och begränsat utbud förväntar vi en fortsatt aktiv och stark hyresmarknad med fortsatt hyrestillväxt i Göteborg även 2019, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.

7 500 kronor per kvadratmeter
Med en årlig hyresökningstakt på sju procent är Stockholms kontorsmarknad fortfarande het.

Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de centrala delarna ha nått 7 500 kronor per kvadratmeter och år, en nivå som få europeiska städer kan matcha.

Kontorslokaler fortsätter att vara en bristvara på Stockholmsmarknaden. Vakansgraden i de mest centrala delarna bedöms vara nere på en rekordlåg nivå och hyrorna fortsätter att klättra uppåt.

JLL bedömer den genomsnittliga primehyran till 7 500 kronor per kvadratmeter och år, men känner till topphyror på betydligt högre nivåer. Med en årlig hyresökning på sju procent så fortsätter Stockholm att ligga högt på den europeiska kontorshyresrankningen.

– Trots en viss avmattning, har vi en fortsatt stark Stockholmskonjunktur och detta i kombination med hög efterfrågan och lågt utbud talar för en fortsatt aktiv och stabil fastighetsmarknad 2019, säger Cecilia Gunnarsson.

Ladda ned och läs hela rapporten JLL Nordic Outlook här