Chef för hållbar utveckling på Bonnier

Sara Björnberg har utsetts till chef för hållbar utveckling på Bonnier Fastigheter.

Sara ska ansvara för bolagets strategiska utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att tillsätta en hållbarhetschef sätts ytterligare fokus på det arbete som redan bedrivs för att aktivt bidra positivt till samhällsutvecklingen genom engagerat och ansvarstagande ägande och förvaltande.

Nu förtydligas hållbarhetsagendan ytterligare. En grundläggande del i hållbarhetsarbetet utgörs idag av miljöcertifieringar, som tar sin utgångspunkt i förvaltningen och säkerställer ett kontinuerligt förbättringsarbete.

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor är något som ligger mig varmt om hjärtat och det är med stolthet jag tar mig an denna nya roll. Vi vill integrera hållbarhet i vårt erbjudande till våra kunder och har höga ambitioner för den egna organisationen. I utvecklingsprojekt finns hållbarhetstänket med i varje led redan från ritstadiet, säger Sara Björnberg.

Sara har arbetat på Bonnier Fastigheter sedan 2009 och kommer närmast från en tjänst som marknadsområdeschef.