Castellum prisas för social hållbarhet

Castellum är ett av tio svenska företag och det enda svenska fastighetsbolag som inkluderas i prestigefyllda SAM Sustainability Yearbook, där företag som presterar bäst inom hållbarhet varje år presenteras. Årets upplaga av årsboken fäster stor vikt vid det sociala välbefinnandet, något som Castellum aktivt arbetar för att förstärka.

SAM har granskat cirka 2 700 företag i 60 industrier från hela världen under 2018. De företag som presterar i topp kvalificerar sig till detta prestigefulla index som funnits sedan 1999 i syfte att styra investerare mot mer hållbara investeringar.

– Vi är mycket stolta över att vårt hållbarhetsarbete inkluderats i SAM Sustainability Yearbook för tredje året i rad och att de omfattande satsningar som vi genomför inom miljö och socialt välbefinnande fortsätter att uppmärksammas internationellt”, säger Filip Elland, Castellums hållbarhetschef.

Castellum är det första fastighetsbolaget i Norden som valt att certifiera kontor enligt Well som tar hänsyn till människors hälsa och välbefinnande i byggnader.

Castellum äger i dag flest miljöcertifierade byggnader av noterade bolag i Sverige och arbetar aktivt för att nå flera utmanande hållbarhetsmål, till exempel att vara ett helt jämställt bolag inom alla yrkeskategorier, att antalet lärlingar ska utgöra minst fyra procent av medarbetarna och att verksamheten ska bli hundra procent klimatneutral till 2030.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega