Vice vd för Sankt Kors

Styrelsen i Sankt Kors har beslutat att utse Anna-Maria Jakobsson till vice vd för det kommunägda bolaget, med tillträde den 1 mars.

Utnämningen innebär att Anna-Maria Jakobsson blir ställföreträdande till Johan Kristiansson, vd för Sankt Kors.

När Johan Kristiansson går i pension under nästa år har styrelsen även utsett Anna-Maria Jakobsson att ta över vd-skapet. Anna-Maria har innehaft rollen som tillväxtchef på Sankt Kors sedan 2017.