Säkerhetschef på Uppsala Kommuns Fastighets AB

Under 2019 gör Uppsala Kommuns Fastighets AB en omfattande satsning på att öka säkerheten och tryggheten för boende, besökare och personal i Gottsunda Centrum. Som ett led i satsningen har bolaget inrättat en ny tjänst som säkerhetschef.

Ulf Lundgren har anställts som säkerhetschef. Han kommer närmast från Polismyndigheten i Uppsala län där han idag arbetar som kommunpolis. Ulf har en gedigen erfarenhet från Polismyndigheten där han varit anställd i olika roller i över 30 år.