Upphandlingskrav ska minska byggavfall

Varje år står byggsektorn för ungefär en tredjedel av hela Sveriges avfall. Under 2019 leder Göteborgs Stad ett projekt för att på sikt minska avfallsmängden.

Projektet fokuserar på hur offentliga aktörer kan formulera sina upphandlingskrav så att de påskyndar byggsektorns omställning mot mer hållbara bygg- och rivningsprocesser.

Projektet görs i samverkan med aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs hela pressmeddelandet