Nytt ramavtal för skolgårdar och lekplatser

SKL Kommentus Inköpscentral – nya ramavtal klara
SKL Kommentus Inköpscentral har slutit ett nytt ramavtal som omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga miljöer utomhus.
Avtalet ersätter det tidigare avtalet Lekplatsutrustning 2013 som löpte ut i augusti i fjol.