Nya anvisningar för säkrare fastighetsnät

Representanter för fastighetsbranschen och telekomsektorn har tagit fram uppdaterade och utvecklade anvisningar för mer robusta och säkra fastighetsnät.

De gamla anvisningarna från början av 2010-talet omfattade bara bostadsfastigheter, men nu inkluderas även kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter vilket innebär att kraven på robusthet höjs ytterligare.

Lars Björkman

Samma kvalitet och robusthet
Anvisningarna gäller såväl när en operatör står för installationen som när fastighetsägaren bygger sitt eget nät.

– Tekniken förändras snabbt, det kommer nya typer av samhällstjänster och många nya tillämpningar för styrning och övervakning av fastigheter,  behoven ökar snabbt. Syftet med de uppdaterade anvisningarna är att det ska vara samma kvalitet och robusthet i hela värdekedjan, från tjänsteleverantör till slutkunden i fastigheten, säger Lars Björkman, it- och telekomkonsult och den som lett projektet med att ta fram de nya anvisningarna.

Förtydliganden av standarder
De nya anvisningarna utgör förtydliganden och guidelines för AMA EL och de EU-standarder som finns på området.

– Man kan väl uttrycka det som att branschen inte fullt ut tagit till sig de anvisningar som funnits utan utvecklat många egna varianter. Nu hoppas vi få en gemensam bas att stå på, säger Lars Björkman.

Säkert teknikutrymme viktigast
Det allra viktigast enligt Björkman är att man som fastighetsägare ser till att platsen för teknikutrymmen där den tekniska utrustningen förvaras är väl vald och ordentligt säkrad.

– Det slarvas en hel del med detta, till exempel genom att aktiv utrustning placeras under vattenledningar och rör. Den fysiska säkerheten är avgörande – teknikutrymmen ska vara säkra, ha rätt temperatur och luftfuktighet samt vara låsta.

Risk- och sårbarhetsanalys
Viktigt för fastighetsägaren är också att göra en risk- och sårbarhetsanalys när man projekterar sitt nya nät i fastigheten. Behöver exempelvis kablaget säkras på något särskilt sätt?

– Vi räknar förstås med att alla nya fastigheter ska byggas utifrån de här anvisningarna. När det gäller befintliga fastigheter tycker jag att man åtminstone ska genomföra den risk- och sårbarhetsanalys som finns med i bilagan till anvisningarna, allt för att optimera säkerheten så mycket det går.

Lönar sig i längden
Lars Björkman tror att de nya anvisningarna innebär att installationskostnaden kan bli marginellt  högre än tidigare.

– Å andra sidan minskar kostnaderna för drift och underhåll när anläggningen är väldokumenterad och när risken för fel och skadegörelse minskar. Det lönar sig absolut att göra rätt från början.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se