Kamerabevakning minskar inte våldet

kamerabevakning

En studie från Brå visar att kameraövervakning är effektivt för att förebygga stölder och narkotikabrott, men inte våldsbrott och ordningsstörningar.

Forskare på Brottsförebyggande rådet (Brå) har gått igenom en rad studier från olika länder där effekterna av kameraövervakning har undersökts. Slutsatserna presenteras i skriften ”Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande?”, se länk till nedan.

En av slutsatserna är att kameraövervakning fungerar brottsförebyggande när det gäller brott mot fordon, stölder och narkotikabrott. Däremot hade kameraövervakningen ingen förebyggande effekt på våldsbrott och ordningsstörningar.

Var fungerar kameror?
Studierna visar att kameraövervakning förebygger brott på parkeringsplatser och i bostadsområden där det inte bara finns flerfamiljshus.

Men övervakningen har ingen förebyggande effekt i centrum, kollektivtrafik och bostadsområden med enbart flerfamiljshus.

Dessutom konstaterar forskarna att kamerabevakningen måste vara aktiv och kompletteras med flera andra insatser för att ge brottsförebyggande effekter.

Bra på brottsutsatta platser
De utländska studier som studerades är dock inte helt lätta att överföra till svenska förhållanden. Därför påpekar forskarna att man ska vara försiktig när man utifrån resultatet drar slutsatser om kameraövervakningens effekter i Sverige.

En tidigare rapport från Brå, ”Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte” från 2003, pekar till exempel i en annan riktning när det gäller kameraövervakning i centrum. Här konstateras att studier från särskilt brottsutsatta centrala platser i Sverige visar att kameraövervakning kan minska brottsligheten.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se