Hyrorna klara i Helsingborg

Helsingborgshem och Hyresgästföreningen är nu överens om nya hyror för 2019. Överenskommelsen innebär att hyran höjs med 1,65 procent från och med 1 februari 2019.

Överenskommelsen innebär ingen retroaktiv höjning.

Helsingborgshems målsättning har varit att landa på en nivå som täcker bolagets ökade kostnader för drift och underhåll. Utgångspunkten har varit det allmännyttiga uppdraget att värna hyresrättens långsiktiga utveckling samt säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.