Nya regler från årsskiftet

Begränsade ränteavdrag, arbetsgivardeklaration på individnivå, reducerad avgift för försenade bygglov. Det är några nya regler som berör fastighetsbranschen.

Nytt år och nya regler och förordningar. Förvaltarforum har tagit hjälp av Fastighetsägarnas chef för utveckling och hållbarhet, Rikard Silverfur, för att bedöma hur dessa påverkar fastighetsägare och förvaltare.

Sedan årsskiftet gäller bland annat nya regler som begränsar många bolags möjligheter att dra av räntekostnader, som ett sätt att minska skatteplanering. Ränteavdraget begränsas till 30 procent av rörelseresultatet före skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Dessutom får negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor dras av.

– De nya reglerna får självklart betydelse för fastighetsbranschen som är kapitalintensiv, säger Rikard Silverfur. Men det kunde ha blivit ännu värre, enligt de diskussioner som förts.

rikard silverfur

Rikard Silverfur

Minska fusket
Två nya lagar införs också som ytterligare ska försvåra svartjobb i bygg- och fastighetsbranschen och garantera att byggnadsarbetare inte luras på sin lön.

Tidigare har arbetsgivare redovisat kontrolluppgifter för alla sina anställda som en klumpsumma en gång per år. Nu gäller att arbetsgivare måste redovisa utbetalda löner och avdragen skatt på individnivå månadsvis.

Dessutom införs ett entreprenörsansvar för lönefordringar, vilket innebär att arbetstagare i en byggentreprenad som inte får lön av sin arbetsgivare istället kan få betalt av uppdragsgivaren eller huvudentreprenören.

– Både arbetsgivardeklaration på individnivå och entreprenörsansvaret för lönefordringar har ett gott syfte och är bra saker. Men det riskerar att göra det dyrare för oss som beställare, säger Rikard Silverfur.

Reducerad bygglovsavgift
Nytt är också att den som inte får sitt bygglov eller bygganmälan behandlat inom den stipulerade tiden tio veckor har rätt att få sin avgift reducerad. Avgiften ska reduceras med en femtedel för varje vecka förseningen fortgår.

– Det är förstås bra att trycket ökar på byggnadsnämnderna att snabba sig på. Men det finns en risk att kommunerna hellre tar en avgiftsreduktion än att anpassa sin organisation till de behov som finns.

Primärenergital
Rikard Silverfur är bekymrad över att byggnaders energiprestanda i energideklarationerna från i år ska uttryckas i primärenergital i stället för specifik energianvändning.

– Ett av huvudsyftena med energideklarationerna är ju att köpare och andra intressenter tydligt ska kunna se hur energieffektiv en byggnad är. Att utrycka energiprestandan i primärenergital gör energideklarationerna mer svårtydda och än mindre användbara, spår Rikard Silverfur.

Som Förvaltarforum redan berättat har ett antal statliga investerings- och renoveringsstöd försvunnit från årsskiftet.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega