Tf vd för Castellum region Stockholm

Stefan Bergström är ny tillförordnad vd för Castellum Region Stockholm-Norr till dess att ny vd utses.

Stefan Bergström har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling i ledande positioner, bland annat som affärsområdeschef på Studsvik AB och på ledande roller inom ABB och Business Sweden.

Stefan Bergström tillträder sin roll den 8 januari 2019 och ingår i koncernledningen.