Wallenstam inför rökfritt i nya bostäder

Den 1 januari inför Wallenstam rökfritt boende i all nyproduktion av bostäder för att kunna erbjuda hyresgäster en hälsosam, trivsam och rökfri boendemiljö.

– Bostaden är en plats där vi tillbringar mycket tid och därför är det extra viktigt med en bra miljö. Många hyresgäster vänder sig till oss för att de besväras av rök i sina hem, det gör att vi vill agera utifrån det och erbjuda en rökfri boendemiljö när vi utvecklar nya hem, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Beslutet innebär att rökförbud råder i alla Wallenstams nyproducerade hyresrättsfastigheter, där kontrakt skrivs från den 1 januari 2019.

Tillträdande hyresgäster skriver på ett tillägg till kontraktet som innebär att de åtar sig att medverka till ett rökfritt boende. Utöver själva lägenheten omfattas även gemensamma utrymmen, gård, balkong, loftgång, uteplats och garage.

Källa: Wallenstam

 

För mer information

Elisabeth Vansvik
Kommunikationsdirektör Wallenstam
031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

Kort om Wallenstam
Ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.