Snabb höjning av andrahandshyror

Hyrorna för bostadsrätter och hyresrätter på andrahandsmarknaden har ökat kraftigt, speciellt efter 2013. Det visar en ny rapport från Boverket.

Boverket har på regeringens uppdrag följt utvecklingen av hyror och omfattningen på andrahandsmarknaden och jämfört med hyrorna på förstahandsmarknaden.

Enligt rapporten kan en bostadsrätt som hyrs ut kosta 138 procent mer än förstahandshyran i hyresbeståndet.

För en hyresrätt i andra hand ligger hyran i snitt cirka 65 procent högre än förstahandshyran.

Accelererade 2013
Sedan 2009 har hyrorna för bostadsrätt som hyrs ut ökat med 84 procent och hyrorna för hyresrätt i andra hand ökat med 59 procent.

2013 kom en lagändring för bostadsrätter som innebar att innehavaren kunde ta ut en högre avgift än tidigare, efter det ökade hyrorna ännu kraftigare.

Hyresrätterna drogs också med i höjningen trots att lagändringen inte berörde dem.

200 000 hushåll
Det är svårt att uppskatta hur stor marknaden för andrahandsuthyrning är eftersom det inte finns heltäckande statistik, men flera undersökningar tyder det på att det rör sig om 200 000 hushåll, skriver Boverket.

Det råder stora regionala skillnader. Regioner där det råder ett större underskott av bostäder har även högre hyror på andrahandsmarknaden.

Hyresnivåerna i Storstockholm, där vi förväntar oss det största underskottet på bostäder, är betydligt högre för alla typer av andrahandsuthyrning.

Svaga grupper drabbas
De som främst bor i andra hand är unga och ensamboende hushåll, det vill säga grupper som redan har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Inkomsten hos de som bor i andra hand är dessutom ofta lägre.

Mycket pekar på att de som bor i andra hand i många fall har en ansträngd boendeekonomi och har svårt att klara en baskonsumtion. Framför allt kvinnor har en mer ansträngd situation på grund av att de har lägre disponibla inkomster, skriver Boverket.

Källa: Boverket

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega