Samverkan Östberga vinner trygghetspris

Samverkan Östberga som drivs med målet att hitta hållbara lösningar för att göra Östberga till en tryggare plats har tilldelats Stockholms stads trygghetspris 2018.

Svenska Bostäder, som ingår i projektgruppen för samverkan Östberga, har skapat trivsamma utemiljöer, varit en part i skapandet av Östberga kulturhus och i samarbetet med kulturaktörer som ger plats för kommande konstnärsateljéer i Östberga centrum.

Temat för 2018 års trygghetspris är samverkan mellan offentlig och ideell sektor i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.