Fem nya Purple flag-städer

Ludvika, Kristianstad, Nyköping, Falkenberg och Göteborgsområdena Lilla Bommen, Nordstan och Fredstan blir Purple flag-certifierade för sitt arbete med att skapa ett tryggare kvälls- och nattliv.

Det skriver Fastighetstidningen som berättar att Purple flag kommer från Storbritannien och sedan 2015 har delats ut i Sverige av branschorganisationen Svenska stadskärnor.

Certifieringen kräver att kraven uppfylls när det gäller säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Bland annat handlar det om belysning, bevakning, upplevelser, skyltprogram, jämställdhet, gestaltning, utsmyckning och samverkan.

Källa: Fastighetstidningen

Läs mer på fastighetstidningen.se