Ny rapport om källor till mikroplast

IVL Svenska Miljöinstitutet har kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast i Stockholms stad. Mängden mikroplast från däckslitaget är den största källan och beräknas vara 540 ton per år och från vägfärgslitaget kommer 15-30 ton per år

Vid sidan av trafiken hör konstgräsplaner (50-60 ton/år), tvätt i hushåll (1,2- 96 ton/år) till de största källorna.

Även nedskräpning på allmänna ytor och från byggprocesser bedöms vara stora källor till mikroplast, trots att de inte kan kvantifieras. Nedskräpning är också det område där de mest kostnadseffektiva åtgärderna bedöms möjliga att genomföra.

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega