Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Partnertext från AktivBo

Så ökar Einar Mattsson tryggheten i Hjulsta

Sedan förvärvet av området för snart tio år sedan har Einar Mattsson jobbat systematiskt och uthålligt med att lyfta Hjulsta som bostadsområde. Ett idogt förbättringsarbete av flera trygghetshöjande åtgärder har gett resultat och i vårens hyresgästundersökning ökar tryggheten i Hjulsta med hela 3,3 procentenheter.

Ylva Forslund, områdesförvaltare Norr hos Einar Mattsson, delar med sig av bidragande framgångsfaktorer till det fantastiska lyftet.

– Det är inte en enskild sak som ligger bakom detta utan ett långsiktigt arbete. I grunden handlar det om den goda kontakten vi har med våra hyresgäster. Att vi sitter på ett områdeskontor som ligger i Hjulsta skapar goda förutsättningar för att ge hyresgästerna en nära service.
– Av alla personer som rör sig här i området är cirka 90 procent våra hyresgäster. Vi träffar hyresgästerna väldigt mycket och säger alltid ”Hej”. Vi gör också mycket besiktningar och jobbar mycket med vår kommunikation, säger Ylva Forslund.

Återkommande aktiviteter
Vid sidan av den vardagliga kontakten med de boende arrangeras även återkommande aktiviteter tillsammans med hyresgästerna. Hjulsta-dagen är en årlig tillställning fylld av aktiviteter för de boende och enligt Ylva Forslund ett utmärkt tillfälle för personalen att möta hyresgästerna.

– Hjulsta-dagen är en familjedag med flera trevligheter som tipspromenad, läshörna, pysselbord, läsböcker till barnen och hoppborg. Det brukar vara populärt bland våra hyresgäster. Vi anordnar även årliga fotbollsturneringar för områdets barn och ungdomar, fortsätter Ylva Forslund.

Ylva Forslund

Samarbete med olika aktörer
Även samarbeten med andra aktörer har spelat en betydande roll i trygghetsarbetet.

– Vi har länge jobbat nära polisen som har ökat sina insatser här i området och som ofta kommer förbi på områdeskontoret. Vi försöker även få med polisen på våra hyresgästmöten, vilket brukar uppskattas av hyresgästerna.
– Vi arrangerar också årliga trygghetsvandringar tillsammans med polisen och hyresgästföreningen. Då går vi tillsammans runt i området och tittar efter otrygga platser och sådant som kan upplevas som otryggt som till exempel buskar och träd som täcker för gatlyktor. Under vandringen för vi protokoll över allt som ska ses över, fortsätter Ylva Forslund.

Inbrottsäkra fönster och dörrar
I dialog med hyresgästerna har inbrottsäkra fönster och dörrar visat sig spela en betydande roll för den upplevda tryggheten i lägenheten. Här visar det pågående fönsterbytet i samtliga fastigheter en positiv påverkan.

– Vi håller på att byta fönster på alla lägenheter och hittills har drygt hälften bytts ut. Även i detta projekt har polisen varit med från början. Eftersom inbrott ofta sker från fönster mot loftgång ska de inte vara öppningsbara mot trappuppgången. Detta handlar såklart mycket om trygghet också.
– Källardörrarna byter vi också ut till dörrar med glas. Möjligheten att kunna se in i källaren i kombination med rörelsebelysning är något vi sett tydlig effekt på i hyresgästundersökningen, fortsätter Ylva Forslund.

Ökad personlig trygghet
I mätningen visar resultatet också på ökad personlig trygghet i området kvällar och nätter.

– Vi har bytt armaturer både inne och ute och ser till att hålla ordning utomhus. Dels klipper vi buskar och träd, som bidrar till trygghet. Sedan har många gatlyktor bytts ut från dålig kvicksilverbelysning till Led som ger en klart mycket bättre ljuseffekt, fortsätter Ylva Forslund.

Träffar i trapphusen
Ylva Forslund belyser återigen värdet av en nära kunddialog och att engagera hyresgästerna själva i utvecklingen av sitt boende. Att lägga extra stort fokus på de områden där man kunnat identifiera större utmaningar har varit viktigt.

– Ett väldigt bra sätt att få fler hyresgäster engagerade har varit träffar direkt i trapphusen. Där vet vi att hyresgästerna rör sig mycket och gör det lätt att få kontakt, framförallt där vi ser att det finns behov av det. När vi tittat på resultatet från undersökningen har vi kunnat urskilja tre portar där vi bör ha den här typen av möten. Där får vi höra lite mer ingående från de boende varför just dessa fastigheter fått ett sämre resultat, säger Ylva Forslund.

Gemensam workshop
Att hela personalen engageras i arbetet med nöjdare kunder är givet hos Einar Mattsson. Nyligen samlades hela personalen i en workshop för att tillsammans arbeta fram konkreta åtgärder som ska ge hyresgästerna ett ännu bättre boende.

– När vi fick tillgång till resultatet skickades det ut till hela personalen. På workshopen sitter vi sedan områdesvis och tittar på var det finns möjlighet till förbättring till nästa år. Vi lägger stor vikt vid vad hyresgästerna tycker är viktigt och jobbar mycket konkret, avslutar Ylva Forslund.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega