Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Regler för Airbnb i bostadsrätt

Airbnb faller in under samma regelverk som alla andra former av andrahandsupplåtelser, skriver HSB:s jurister.

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsens har samtyckt till det. Alla former av självständiga upplåtelser är tillståndspliktiga. Detta gäller oavsett hur lång tid upplåtelsen pågår och om bostadsrättshavaren tar ut någon hyra.

För att upplåtelsen ska anses vara självständig krävs det att bostadsrättshavaren inte längre kan nyttja lägenheten fritt.

Om bostadsrättshavaren bor i lägenheten samtidigt som hyresgästerna också bor där är det inte fråga om en andrahandsupplåtelse, utan om ett inneboendeförhållande. Då behövs inget tillstånd från styrelsen.

Läs hela artikeln

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega